Tietosuojaseloste

REKISTERIN NIMI
Doorway Finland Oy:n asiakastietokanta

REKISTERINPITÄJÄ
Doorway Finland Oy, Kiiminki, Y-tunnus 2487811-7
Nikkarinlenkki 2, 90900 Kiiminki
puh. 040 773 0010

REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ
Operatiivinen johtaja Juha Kellokoski
Puh. 040 773 0016
juha.kellokoski@doorway.fi

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS/REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, hallinnointi, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin. Lisäksi henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yritysten markkinointiin, mukaan lukien suoramarkkinointi. Suoramarkkinointia voidaan toteuttaa myös sähköisesti.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

* Perustiedot: nimi, osoite, sähköpostiosoite
* Tarjouspyyntöön ja/tai tarjoukseen kirjatut tuotetiedot
* Laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot, taloudelliset tiedot
* Tapahtumatiedot
* Asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot
* Rekisteröidyn itse antamat tiedot

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Asiakkaan antamat tiedot
Doorway Finland Oy:n asiakaspalvelutilanteissa kirjaamat mahdolliset lisätiedot

TIETOJA TARVITAAN
asiakkaille tarjottavan palvelun mahdollistamiseen
asiakassuhteen hoitoon ja ylläpitoon
eri kanavissa tapahtuvaan suoramarkkinointiin
organisaation oman toiminnan suunnitteluun, tilastointiin ja seurantaan

TIETOJEN LUOVUTUS
Doorway Finland Oy luovuttaa asiakastietoja voimassaolevan lainsäädännön velvoittamissa rajoissa. Tietoja ei siirretä Euroopan talousalueen tai Euroopan unionin ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUS
Rekisteriä käyttävät vain Doorway Finland Oy:n työntekijät. Tiedot kerätään sähköisiin tietokantoihin, joihin vaaditaan käyttäjätunnus ja salasana. Doorway Finland Oy:n tietojärjestelmän ja verkkopalvelun ylläpitäjän tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla teknisillä toimenpiteillä. Tiedot on suojattu työntekijän tehtävien perusteella määritellyin käyttöoikeuksin. Rekisterien käytöstä on laadittu sisäiset ohjeet. Tietokannasta tulostettava manuaalinen aineisto säilytetään lainsäädännössä edellytetyllä tavalla yrityksen valvotuissa tiloissa ja hävitetään tarvittaessa turvallisesti.

HENKILÖTIETOLAIN 6 LUVUN 26 §:N MUKAINEN TARKASTUSOIKEUS
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä rekisteriin merkityt tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Tietojen tarkastusta ja oikaisua koskeva kirjallinen pyyntö tulee osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle (ks. kohta 3).

MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaan, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kielto merkitään rekisteriin.